Coronavirus

Graag informeren wij u over de wijze waarop Buurtzorg omgaat met de mogelijke gevolgen van de verspreiding van het coronavirus. Buurtzorg volgt de richtlijnen die worden afgegeven door het RIVM en de GGD en houdt de laatste wijzigingen hierin nauwlettend in de gaten. Onze medewerkers worden hierover via de interne communicatiekanalen dagelijks geïnformeerd. Het uitgangspunt is dat wij zoveel als mogelijk u en onze medewerkers willen beschermen tegen een mogelijke besmetting.
De medewerkers kunnen hun vragen stellen aan een speciaal ingesteld crisisteam. Als u zich zorgen maakt of vragen heeft kunt u deze stellen aan een van de teamleden. Zij zullen uw vragen zo adequaat mogelijk beantwoorden.