persoonlijk en professioneel

Bent u niet tevreden?

Als u niet tevreden bent over de zorgverlening van het Buurtzorgteam kunt u dit bespreken met uw persoonlijk begeleider. Zij zal in overleg met u proberen een oplossing voor het probleem te vinden. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze is te bereiken via 0900-690 690 6 danwel via info@buurtzorgnederland.com 

Bekijk hier de klachtenregeling