ActiZ en Buurtzorg blikken gezamenlijk terug

Eerder dit jaar was Buurtzorg uitgebreid in het nieuws vanwege enkele vraagstukken over de governance. Als branchevereniging is er een taak voor ActiZ voor wat betreft de naleving van de Governancecode door haar leden. Naar aanleiding van de berichtgeving in de media heeft ActiZ contact gezocht met Buurtzorg en is een van die governance- vraagstukken voor advies oorgelegd aan de Governancecommissie voor de gezondheidszorg. Naar aanleiding van de uitspraak van deze commissie heeft Buurtzorg in overleg met ActiZ haar governance op onderdelen aangepast, zodat die alsnog overeenstemt met de Governancecode.

Om samen te leren van deze ervaring hebben ActiZ en Buurtzorg zich afgevraagd of deze kwestie wellicht op een andere wijze had kunnen worden opgelost. Immers, na afloop van het proces met de Governancecommissie zijn ActiZ en Buurtzorg meer inhoudelijk met elkaar in gesprek geraakt. Niet alleen over governancevraagstukken, maar met name over waar het uiteindelijk om gaat: hoe optimaal samengewerkt kan worden aan de toekomst van de wijkverpleging en wat dit van partijen vraagt.

In die gesprekken bleek dat de gang naar de Governancecommissie voorkomen had kunnen worden indien partijen eerder met elkaar in gesprek waren gegaan. Indringender, opener en meer luisterend dan stellend. Ook hier weer konden we vaststellen dat constructieve communicatie een essentieel instrument is om tot echte oplossingen te komen. Verharding van standpunten en het formaliseren van posities zijn daarbij niet behulpzaam.

Achteraf gezien was het ook mogelijk geweest om een vergelijkbare oplossing - aanpassing op onderdelen van de governance van Buurtzorg - te bereiken zonder tussenkomst van Governancecommissie. Dat had wellicht tijd, geld en een bijdrage aan negatieve beeldvorming kunnen voorkomen. We hebben afgesproken vooral lering te trekken uit de opgedane ervaringen en die te gebruiken om in toekomstige casuïstiek beter te communiceren. Om elkaar te begrijpen en passende oplossingen te vinden, met name vooraan in het proces.

Jos de Blok, bestuurder Buurtzorg
Henk Kamp, voorzitter ActiZ