Twee Buurtzorgboeken

Er zijn twee boeken verschenen over de werkwijze van Buurtzorg 'Menselijkheid boven bureaucratie' en 'Eerst buurten, dan zorgen'.

'Menselijkheid boven bureaucratie' is geschreven door Jos de Blok en Aart Pool. Buurtzorg is gestart in 2006 en uitgegroeid tot een van de grootste thuiszorgorganisaties van Nederland. De keuze van Buurtzorg om te werken met kleine, professionele zelfsturende teams die de relatie tussen cliënt en professional weer als uitgangspunt nemen blijkt goed uit te pakken. De directe samenwerking met huisartsen en andere professionals in de eerste lijn levert veel nieuwe initiatieven op om de zorg in de thuissituatie te verbeteren. De opzet van Buurtzorg blijkt ook aantrekkelijk voor andere professionals in de publieke sector.

In dit boek wordt beschreven hoe Buurtzorg werkt, welke keuzes zijn gemaakt, wat dat allemaal oplevert en wat de meerwaarde is voor andere professionals in de publieke sector.

In het boek 'Eerst buurten, dan zorgen' beschrijven Aart Pool, psycholoog en adviseur van Buurtzorg, en Jennie Mast, projectcoördinator bij Buurtzorg, de werkwijze van Buurtzorg. Ze spiegelen die aan het ideaal van maatschappelijke gezondheidszorg of "community health nursing" hetgeen betekent dat mensen die kampen met ziekte en beperkingen zodanig ondersteund worden dat zij niet buiten de gemeenschap komen te staan. De wijkverpleegkundige speelt hierin een belangrijke rol omdat zij de verbinding kan maken tussen individuele zorg, ondersteuning van de mantelzorg en de buurt.

U kunt de boeken bestellen bij uw boekwinkel of online via b.v. www.bol.com.