Zorg Organisatie Werken en leren bij Andere initiatieven Nieuws Contact
Buurtzorg

Persoonlijk en professioneel

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten van Buurtzorg die gebruik maken van thuiszorg.

In de cliëntenraad hebben cliënten en / of mantelzorgers (familie, vrienden, buren) van cliënten zitting. De cliëntenraad werkt binnen een wettelijk kader. Deze wet schrijft voor wat de zorgverlener moet doen om de cliëntenraad invloed te geven op het beleid en de werkwijze van de organisatie.
De cliëntenraad heeft een onafhankelijke positie en wettelijke taken en bevoegdheden. De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de directie van Buurtzorg Nederland over:

  • de kwaliteit van de zorg
  • de klachtenregeling
  • belangrijke wijzigingen in de organisatie
  • wijziging van de werkzaamheden
  • benoemingen in de Raad van Toezicht
  • de begroting en jaarrekening

De belangrijkste taak van de cliëntenraad is het behartigen van de collectieve belangen van de cliënt en van Buurtzorg. Daarnaast adviseert de cliëntenraad de directie over het gevoerde en het te voeren beleid, vanuit het perspectief van de cliënt. De cliëntenraad kan verbetervoorstellen te doen.

Contact

Om de directie van Buurtzorg Nederland goed te kunnen adviseren willen we graag uw wensen en ideeën horen. Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties, wilt u meer weten over ons werk of wilt u lid worden van de cliëntenraad? Laat het ons weten!

Informatie

Voor informatie over en/of vragen aan de cliëntenraad kunt u mailen naar cliëntenraad@buurtzorgnederland.com
Liever per post? Stuur uw brief naar Buurtzorg t.a.v. cliëntenraad, Postbus 69, 7600 AB Almelo.

Jeroen Bus, Voorzitter

In mijn werkzame leven was ik leraar Nederlands op een vmbo-school. Daar ben ik nu actief als vrijwilliger en help leerlingen die wat moeite hebben met Nederlands. Sinds augustus 2015 krijg ik zorg van het Buurtzorgteam Borger-Rolde en in april 2017 ben ik lid van de cliëntenraad geworden. Ik hoop met mijn aanwezigheid, aandacht en opmerkingen de belangen van alle cliënten te behartigen.

DirectLease Jeroen Bus, Voorzitter

Willy Velmans

Ik woon in Duiven en ontvang sinds 2011 zorg van Buurtzorg. Na mijn loopbaan in de Z-verpleging heb ik jarenlang gewerkt als administratief medewerkster. 

Sinds 2017 geniet ik van mijn pensioen.

Omdat ik graag actief wil blijven in de samenleving ben ik sinds juni 2018 lid van de cliëntenraad. Het is voor mij erg fijn en prettig mee te mogen denken en doen en hoop veel te kunnen betekenen voor alle cliënten.

DirectLease Willy Velmans

Belia Doevendans Corbeek

Sinds 2015 ontvang ik, na een hersenbloeding elke ochtend Buurtzorg. Deze zorg bevalt mij uitstekend. In mijn werkzame leven heb ik vanaf mijn 18de zelf in de zorg gewerkt. Ik ben verpleegkundige en verloskundige geweest en heb altijd in het ziekenhuis gewerkt. Ik ben lid van de cliëntenraad omdat ik het zelf altijd gewaardeerd heb de mening van de cliënten mee te nemen in mijn werk. Ik vind het fijn om de cliënten van Buurtzorg te vertegenwoordigen.

DirectLease Belia Doevendans Corbeek

Cor Slok

Mijn naam is Cor Slok en ik woon in Veenendaal. Sinds 2020 heb ik als gevolg van lymfoedeem Buurtzorg om mijn therapeutische elastische kous (TEK) dagelijks aan- en uit te trekken. Ik ben erg tevreden over de inzet van de medewerkers van Buurtzorg.

Graag wil ik me inzetten voor de organisatie en voor de cliënten die gebruik maken van Buurtzorg. Daarom ben ik vanaf 1 januari 2020 lid geworden van de Cliëntenraad. Ik heb geen specifieke zorgervaring maar wel een algemene maatschappelijke en financiële belangstelling.

DirectLease Cor Slok

Copyright © 2022 Buurtzorg Nederland. Alle rechten voorbehouden.