Zorg Organisatie Werken bij Buurtzorg Andere initiatieven Nieuws Contact
Buurtzorg

Persoonlijk en professioneel

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten van Buurtzorg die gebruik maken van thuiszorg.

In de cliëntenraad hebben cliënten en / of mantelzorgers (familie, vrienden, buren) van cliënten zitting. De cliëntenraad werkt binnen een wettelijk kader. Deze wet schrijft voor wat de zorgverlener moet doen om de cliëntenraad invloed te geven op het beleid en de werkwijze van de organisatie.
De cliëntenraad heeft een onafhankelijke positie en wettelijke taken en bevoegdheden. De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de directie van Buurtzorg Nederland over:

  • de kwaliteit van de zorg
  • de klachtenregeling
  • belangrijke wijzigingen in de organisatie
  • wijziging van de werkzaamheden
  • benoemingen in de Raad van Toezicht
  • de begroting en jaarrekening

De belangrijkste taak van de cliëntenraad is het behartigen van de collectieve belangen van de cliënt en van Buurtzorg. Daarnaast adviseert de cliëntenraad de directie over het gevoerde en het te voeren beleid, vanuit het perspectief van de cliënt. De cliëntenraad kan verbetervoorstellen te doen.

Contact

Om de directie van Buurtzorg Nederland goed te kunnen adviseren willen we graag uw wensen en ideeën horen. Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties, wilt u meer weten over ons werk of wilt u lid worden van de cliëntenraad? Laat het ons weten!

Informatie

Voor informatie over en/of vragen aan de cliëntenraad kunt u mailen naar cliëntenraad@buurtzorgnederland.com
Liever per post? Stuur uw brief naar Buurtzorg t.a.v. cliëntenraad, Postbus 69, 7600 AB Almelo.

Rineke Gieske-Mastenbroek, Voorzitter

Ik ben Rineke Gieske-Mastenbroek. Ik ben getrouwd met Jan. Wij hebben twee zoons, twee schoondochters en 5 kleinkinderen. Ik woon in Almelo en ben al ruim 8 jaar een dankbare en tevreden cliënt bij Buurtzorg.


Belangrijk in de cliëntenraad is om het cliënten perspectief van en voor de organisatie naar voren te brengen. Ik heb enige ervaring op het zorgterrein.

Buurtzorg Rineke Gieske-Mastenbroek, Voorzitter

Willy Velmans

Ik woon in Duiven en ontvang sinds 2011 zorg van Buurtzorg. Na mijn loopbaan in de Z-verpleging heb ik jarenlang gewerkt als administratief medewerkster. 

Sinds 2017 geniet ik van mijn pensioen.

Omdat ik graag actief wil blijven in de samenleving ben ik sinds juni 2018 lid van de cliëntenraad. Het is voor mij erg fijn en prettig mee te mogen denken en doen en hoop veel te kunnen betekenen voor alle cliënten.

Buurtzorg Willy Velmans

Cor Slok

Mijn naam is Cor Slok en ik woon in Veenendaal. Sinds 2020 heb ik als gevolg van lymfoedeem Buurtzorg om mijn therapeutische elastische kous (TEK) dagelijks aan- en uit te trekken. Ik ben erg tevreden over de inzet van de medewerkers van Buurtzorg.

Graag wil ik me inzetten voor de organisatie en voor de cliënten die gebruik maken van Buurtzorg. Daarom ben ik vanaf 1 januari 2020 lid geworden van de Cliëntenraad. Ik heb geen specifieke zorgervaring maar wel een algemene maatschappelijke en financiële belangstelling.

Buurtzorg Cor Slok

Dees Groen

Ik ben Dees, van oorsprong HBO Verpleegkundige (in de wijk) met 27 jaar ervaring in allerlei takken van de zorg. Op mijn 45e ben ik echter als patiënt en rolstoel roller in een andere situatie terecht gekomen. Na het “wennen” daaraan heb ik besloten mijn kennis en ervaring, van beide kanten van de zorg, in te zetten. 
Ik hoop in de cliëntenraad door èn na het contact met andere cliënten, de organisatie te ondersteunen en adviseren. Ook denk ik graag mee met de vooruitstrevend mooie ontwikkelingen van Buurtzorg, die ik al jaren volg!
Buurtzorg Dees Groen

Jan Brands

Mijn naam is Jan Brands. Sinds maart 2024 vertegenwoordig ik de clienten van Buurtdiensten in de cliëntenraad. Ik ben gehuwd met Ineke. Samen hebben we drie zonen en een pleegzoon die veel zorg nodig heeft. We wonen in Gennep, in Noord Limburg. Buurtzorg kwam in ons leven toen mijn vrouw minder mobiel werd door verschillende medische problemen.In mijn werkende leven was ik ondernemer. Sinds mijn pensioen bekleed ik verschillende vrijwillige functies.Door maatschappelijk wat te kunnen betekenen kunnen we de wereld een beetje meer leefbaar maken. 

Buurtzorg Jan Brands


keuringsdienstvanbanen.nl


Copyright © 2024 Buurtzorg Nederland. Alle rechten voorbehouden.