persoonlijk en professioneel

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten van Buurtzorg die gebruik maken van thuiszorg. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies over onder meer de kwaliteit van de zorg, belangrijke wijzigingen in de organisatie en andere relevante onderwerpen. Als er vaker aandachtspunten met eenzelfde strekking bij de cliëntenraad worden neergelegd is dit reden om te kijken of er wellicht verbeteringen nodig zijn.

Wilt u meer informatie over de cliëntenraad of meepraten over onderwerpen die voor u als cliënt van belang zijn, dan kunt u contact opnemen via clientenraad@buurtzorgnederland.com of via het secretariaat 085 0403710.

Leden cliëntenraad:

Ben Ulfink Ben Uffink 

Mijn naam is Ben Uffink, voorzitter van de cliëntenraad van Buurtzorg. Ik ben sinds 2009 cliënt bij Buurtzorg en ontvang dagelijks zorg van “mijn eigen” team, Buurtzorg West Winterswijk.
Vroeger werkte ik als verpleegkundige en later als manager en bestuurder in de zorg. Ik heb ook wat bestuurlijke ervaring en met deze achtergrond ben ik in de cliëntenraad van Buurtzorg gevraagd, hetgeen ik met veel plezier doe. 
Buurtzorg als organisatie vindt het belangrijk om gevoed te worden en inspiratie te krijgen van de cliënten zelf. Wat vinden wij als cliënt belangrijk, wat doet ertoe in de zorg, hoe kunnen we zelf de regie houden en wat is daarvoor nodig?
Door deze oriëntatie van Buurtzorg op mijn persoonlijke behoeftes heb ik bewust gekozen voor deze zorgaanbieder.

De cliëntenraad wordt door de directie op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de zorg, in de breedste zin van het woord. De raad denkt mee over het eigen zorgbedrijf, over beleidsmatige zaken, en heeft een adviserende rol. De cliëntenraad vertegenwoordigt u en daarnaast tienduizenden andere cliënten die dagelijks van de hulp en diensten van Buurtzorg Nederland gebruik maken. 

2017 portret Jeroen2 Jeroen Bus

Jeroen Bus is mijn naam. Mijn vorige beroep was leraar Nederlands op een vmbo-school. Daar werk ik nu als vrijwilliger en help er leerlingen die wat moeite hebben met Nederlands.

Sinds augustus 2015 is het Buurtzorgteam Borger-Rolde mijn thuiszorghulp en in april 2017 ben ik lid van de cliëntenraad geworden. Ik hoop met mijn aanwezigheid, aandacht en opmerkingen de belangen van allen te behartigen.

werner Werner A.M. Koch

Mijn naam is Werner A.M. Koch, arts. Mijn eerste contact met Buurtzorg was in 2013, nadat mijn vrouw binnen twee jaar een levensbedreigende ziekte kreeg en thuiszorg nodig bleek. Via een oudere overbuurvrouw kwam ik in contact met Buurtzorg en het werkmodel met zelfsturende teams sprak mij direct aan. Eindelijk weer een werkwijze zoals mij bekend was uit mijn huisartsenpraktijk: de zelfstandig opererende 'wijkverpleegkundige" maar nu in een moderne versie; professioneel, betrokken en met veel liefde en patientgericht. Een verademing dit te mogen ervaren in tegenstelling tot wat ik in vele andere organisaties binnen de zorg tegen kwam. En vooral géén dure managers maar oog voor zorginhoudelijkheid en kleinschalige teams rondom de patiënt.

Door mijn ervaring zorginhoudelijk en tevens door bestuurservaring was een vraag lid te worden van Cliëntenraad Buurtzorg, snel met 'ja' beantwoord.
Houdt ons op de hoogte van uw ervaring binnen de zorg die u krijgt en weet de weg naar mij of andere leden van de Cliëntenraad te vinden. Zo kunnen wij nog meer spreekbuis zijn namens u allen.