Zorg Organisatie Werken bij Buurtzorg Andere initiatieven Nieuws Contact
Buurtzorg

Persoonlijk en professioneel

Kosten, Indicatie en PGB

Wijkverpleging

De wijkverpleegkundige kijkt samen met u naar welke zorg u nodig heeft (verpleging en/of persoonlijke verzorging). Ook stemt de wijkverpleegkundige af met andere hulpverleners, bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijk werker.

Als u een WLZ indicatie heeft voor zorg met verblijf kan Buurtzorg de overbruggingszorg thuis leveren tot het moment dat u wordt opgenomen.


Wat kost wijkverpleging?

Wijkverpleging wordt betaald door uw zorgverzekeraar. U bent geen eigen bijdrage verschuldigd en er geldt geen eigen risico. Buurtzorg heeft voor het leveren van wijkverpleging met alle Zorgverzekeraars contracten afgesloten.

Als u een WLZ indicatie heeft wordt de zorg betaald door het zorgkantoor. U betaalt over de geleverde zorg een eigen bijdrage die wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Er zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor eventuele aanvullende diensten.


Persoonsgebonden Budget (PGB)

Het persoonsgebonden budget voor persoonlijke verzorging en verpleging wordt betaald door uw zorgverzekeraar. Als u een herindicatie nodig heeft kan de wijkverpleegkundige van Buurtzorg vaststellen wat u aan zorg nodig heeft.

Als u een WLZ indicatie heeft en middels en persoonsgebonden budget zorg inkoopt krijgt u het PGB niet meer op uw eigen rekening maar betaalt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uw zorgverleners. Het zorgkantoor zal vooraf controleren of u uw PGB mag besteden aan de zorg die u wilt inkopen. De indicatie voor de WLZ wordt gesteld door het CIZ. Het zorgkantoor stelt vervolgens het budget vast.keuringsdienstvanbanen.nl


Copyright © 2024 Buurtzorg Nederland. Alle rechten voorbehouden.