Zorg Organisatie Werken bij Buurtzorg Andere initiatieven Nieuws Contact
Buurtzorg

Persoonlijk en professioneel

Privacy

Buurtzorg gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en wisselen alleen gegevens uit met mensen die bij uw zorg zijn betrokken.

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet van kracht. We blijven zorgvuldig omgaan met de verwerking van persoonsgegevens en willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. We hebben ons privacystatement in overeenstemming gebracht met de nieuwe regels.

Uw persoonsgegevens worden bij de intake door de medewerker van Buurtzorg geregistreerd in het systeem van Buurtzorg Nederland. Deze gegevens zijn noodzakelijk om goede zorg te kunnen verlenen. De medewerkers van het Buurtzorgteam waarvan u zorg ontvangt kunnen deze gegevens inzien.

Alle wettelijk verplichte maatregelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) zijn genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. De informatie wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

U heeft in principe recht om uw eigen gegevens in te zien. Wanneer u vraagt om inzage of een afschrift kunnen we dit voor u regelen. Daarnaast bestaat er sinds enige tijd de mogelijkheid uw gegevens in te zien via het cliëntenportaal. Uw persoonlijk begeleider kan u hier meer over vertellen en aangeven hoe u toegang tot dit portaal kunt krijgen.

Bij vragen of opmerkingen over de manier waarop Buurtzorg met uw privacy omgaat kunt u contact opnemen via info@buurtzorgnederland.com of via 0900 690 690 6

Als u desondanks niet tevreden bent over onze reactie kunt u zich wenden tot het College Bescherming Persoonsgegevens.

Klik hier voor het privacyreglementkeuringsdienstvanbanen.nl


Copyright © 2024 Buurtzorg Nederland. Alle rechten voorbehouden.